Privacy statement Trapfrezen.nl

Trapfrezen.nl neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met klantenservice@trapfrezen.nl.


Wie is Trapfrezen.nl?

Trapfrezen.nl is de eenmanszaak Bosch Onderneming Soest, kantoorhoudende te (3769 HM) Soesterberg aan Plesmanstraat 2-08, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66981514. Trapfrezen.nl is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Trapfrezen.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Trapfrezen.nl is een handelsnaam van Bosch Onderneming Soest.


Hoe gebruikt Trapfrezen.nl uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Trapfrezen.nl persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Trapfrezen.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Trapfrezen.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeDoeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeDoeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:


Facturatie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeDoeleinde:

Dienstverlening

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeDoeleinde:

Digitale marketing

Gegevens:

Naam en e-mail adres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeMarketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeDoeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeWebsite

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeDoeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Inhoud van het bericht, Door klant zelf te bepalen naamgeving (anoniem of met naam)

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeHoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Trapfrezen.nl heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft. 


Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

1. Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Trapfrezen.nl over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

2. Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Trapfrezen.nl. U kunt verzoeken dat Trapfrezen.nl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

3. Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Trapfrezen.nl de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

4. Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Trapfrezen.nl of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

5. Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Trapfrezen.nl te verkrijgen. Trapfrezen.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

6. Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Trapfrezen.nl u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

7. Reactie door Trapfrezen.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar klantenservice@trapfrezen.nl. Trapfrezen.nl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Trapfrezen.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Trapfrezen.nl uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan externe adviseurs.

Het kan zijn dat Trapfrezen.nl verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Wat zijn cookies en hoe gebruikt Trapfrezen.nl ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Trapfrezen.nl, worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de websites van Trapfrezen.nl worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Trapfrezen.nl uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@trapfrezen.nl.

Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Trapfrezen.nl uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@trapfrezen.nl.

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.